KONTAKT

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAPISY NA PÓŁKOLONIE:

UWAGA: Na zgłoszenia oraz wszystkie pytania odpowie kierownik półkolonii:

Marta Sołgała tel. 515-028-847

zajecia@plywalniazyrardow.pl

…..

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZAPISY NA OBOZY:

Jarosław Więckowski 606 492 032

Mariusz Rogoziński 606 801 595

obozy-wyjazdy@woprgm.pl

…..

ADRES

Siedziba Żyrardowskiego WOPR

ul. Sławińskiego 6

96-300 Żyrardów

Biuro czynne:
PONIEDZIAŁEK – 08.30-15.00

ŚRODA – 08.30-15.00

PIĄTEK – 08.30-15.00

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!