Szkolenia ratownictwa wodnego

Rozpocznij Swoją przygodę w ratownictwie wodnym. Sprawdzisz Swoje umiejętności pływackie, poznasz ciekawych ludzi, zdobędziesz nowe kwalifikacje i umiejętności !!!

DLA MŁODZIEŻY:
Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy współpracy z Żyrardowskim Stowarzyszeniem Pływaków i Ratowników zapraszają młodzież na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień Młodszego Ratownika WOPR oraz Ratownika WOPR.
Konstrukcja Programu kursu przygotowującego do egzaminu na stopienie WOPR, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, pozwalające przygotować absolwentów do wykonywania podstawowych czynności z zakresu ratownictwa wodnego.

DO PRACY:
SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH – zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 stycznia 2011 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Żyrardowskie Powiatowe WOPR zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego
DRIOL-NRGW- 0272-59/2014

Na zgłoszenia oraz wszystkie pytania odpowie:
Instruktor Ratownictwa Wodnego
Jarosław Więckowski tel. 606-492-032
zajecia@plywalniazyrardow.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!