Zajęcia pływackie

Zapraszamy na zajęcia z pływania z kadrą trenerów i instruktorów sportu. Ofertę kierujemy do dzieci i młodzieży aktywnej, która interesuje się sportem i aktywnym stylem życia. Zachęcamy do udziału w zajęciach REKREACYJNO-SPORTOWYCH I SPECJALNYCH dzieci i młodzież z różnych grup sportowych a także sympatyków czynnej aktywności fizycznej. Właśnie u nas Państwa dzieci podczas zajęć na Pływalni AQUA Żyrardów nie zaznają nudy, samotności czy wielogodzinnego spędzania czasu przed komputerem na tzw. „nicnierobieniu”.

W trakcie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego dzieci będą mogły rozwijać umiejętności pływackie. Uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego, nauki i doskonalenia pływania a także płetwonurkowania. Przewidziane są warsztaty i prelekcje w zakresie bezpiecznego pływania oraz przebywania nad wodą ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacyjnego.

Dla uczestników zajęć proponowane są treningi:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 17.45-20.00
– w soboty w godzinach 09.00-11.15

RODZAJ ZAJĘĆ/PROGRAM

NAUKA PŁYWANIA – KONTYNUACJA
– doskonalenie pracy nóg i nauka pracy ramion w stylu grzbietowym;
– doskonalenie pracy nóg i nauka pracy ramion w stylu kraulowym;
– doskonalenie pracy nóg i nauka pracy ramion w stylu klasycznym.

DOSKONALENIE PŁYWANIA
– doskonalenie technik styl: kraul, grzbietowy, klasyczny;
– doskonalenie poznanych styli i nauka nawrotów i startów;
– styl zmienny i doskonalenie nawrotów i startów.

PŁYWANIE SPORTOWE I RATOWNICTWO WODNE
– pływanie sportowe, poprawianie wyników w stylach sportowych, przygotowanie do startów w zawodach Polskiego Związku Pływackiego;
– pływanie w sportowym ratownictwie wodnym, poprawianie wyników w stylach sportowych, przygotowanie do startów w zawodach Polskiego Związku Sportowego Ratownictwa Wodnego;
– przygotowanie ratownicze dla uczestników szkoleń w systemie WOPR i MSW.

Zajęcia realizowane będą na pływalni AQUA Żyrardów zgodnie z harmonogramem, których intensywność dopasujemy do oczekiwań uczestników.

Zapraszamy do udziału w prowadzonej działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, zdrowego i aktywnego trybu życia, działalności prozdrowotnej, a w tym organizacji dedykowanych zajęć, treningów, wyjazdów, wypoczynku, kursów, szkoleń, zgrupowań, imprez i wydarzeń sportowych…….

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA
KOORDYNATOR ZAJĘĆ
Jarosław Więckowski 606 492 032