Szkolenia pierwszej pomocy

PROWADZIMY SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia kursu zarówno w zakresie podstawowym, rozszerzonym, jak i w zakresie powtórzeniowym. Rodzaj szkolenia dobieramy indywidualnie, dostosowując go do stopnia świadomości i potrzeb.


Prowadzimy szkolenia z pasją, na zasadzie interakcji, angażując naszych kursantów do czynnego udziału w szkoleniu. Trudne zagadnienia przedstawiamy w sposób prosty i zrozumiały dla każdego, tak aby zdobyta
wiedza przekładała się na zastosowanie jej w praktyce.


Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach
nagłych, zagrażających życiu i zdrowiu Państwa pracowników, a także w sytuacjach życia codziennego.


Pomimo poważnego tematu, zajęcia odbywają się w miłej atmosferze i na długo zapadają w pamięci
uczestników zajęć. Podczas szkoleń stwarzamy jak najbardziej realistyczne warunki, w których mogłaby
zaistnieć potrzeba udzielenia pomocy, zarówno w Państwa firmie, jak również ofiarom wypadków, nagłych
stanów chorobowych, nieprzewidzianych klęsk. Taki sprawdzony schemat szkolenia sprawia, że kursanci
nabywają pewności co do postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia.


Nasze szkolenia prowadzone są przez instruktorów BLS/AED, ratowników KPP oraz ratowników
medycznych. Posiadają oni zarówno wysokie umiejętności zawodowe, jak i dydaktyczne. Umożliwia to
skuteczne nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej na każdym stopniu zaawansowania.


Dysponujemy mobilnym sprzętem multimedialnym i nagłośnieniowym, sprzętem przeznaczonym do nauki pierwszej pomocy w tym: profesjonalnymi fantomami firmy Leardal z multimedialną możliwością podglądu prowadzonego RKO, szkoleniowymi defibrylatorami ( AED), zestawami do ratownictwa medycznego – R1. Podczas zajęć wykorzystane zostaną rekwizyty do opatrywania sztucznych urazów, skaleczeń i oparzeń, dowiadując się jak należy zająć się takimi ranami w rzeczywistości.


Jesteśmy elastyczni więc czas, miejsce, ustalamy indywidualnie z każdym klientem.


Zaufało nam już wiele firm, organizacji państwowych i pozarządowych oraz placówek szkolno-
wychowawczych.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA
Jarosław Więckowski 606 492 032