Nasza działalność

Żyrardowskie Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników to organizacja, która powstała w roku 2018. Od samego początku funkcjonowania działalność stowarzyszenia ukierunkowana była na popularyzacji aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży. Cele statutowe stowarzyszenia opracowane zostały w korelacji działań z innymi organizacjami w powiecie żyrardowskim. W roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z Pływalnią Miejską AQUA Żyrardów, reprezentowaną przez AQUA Żyrardów Sp. z o. o., w formie najmu powierzchni użytkowej basenu. Tym samym udało się stworzyć dla blisko 90 osobowej grupy warunki do uprawiania sportowego pływania. Wyselekcjonowana przez lata kadra instruktorów i trenerów z licencjami PZP prowadzi zajęcia doskonalenia pływania kierowane do uczestników „Grupy Sportowej Pływaków i Ratowników”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pragniemy, organizować różne inicjatywy promujące aktywne formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i umiejętności. Popularyzację w śród młodych ludzi zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej. 

Działalność Naszego stowarzyszenia opiera się na ścisłej współpracy z partnerami w tym:

-AQUA Żyrardów Sp. z o. o.;

-Urząd Miasta w Żyrardowie;

-Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

-Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrardowie;

-Ministerstwo Sportu i Turystyki;

-Ministerstwo Obrony Narodowej;

-Urząd Marszałkowski.

W roku 2019 nasze stowarzyszenie została dofinansowana przez MON w ramach programu: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Realizowaliśmy zadanie publiczne pn. Organizacja trzydniowych obozów szkoleniowych dla uczniów klas mundurowych oraz członków organizacji Proobronnych.

W latach 2020 oraz 2021 nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Prezydenta Miasta Żyrardowa na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla zadania pn. Organizowanie i koordynowanie zajęć z pływania oraz sportowego ratownictwa wodnego na pływalni AQUA ŻYRARDÓW

W roku 2020 nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania z obszaru „porządek i bezpieczeństwo publiczne” pn. AKTYWNY STRZELEC czyli ewakuacja i postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego w zamkniętych przestrzeniach publicznych ( np. Szkołach )

W roku 2020 oraz 2021 nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania z obszaru „porządek i bezpieczeństwo publiczne” pn. Dezynfekcja Przestrzeni Publicznych w celu zwalczania epidemii w związku z COVID-19

…..

W roku bieżącym realizujemy zadania w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla zadania pn. Organizowanie i koordynowanie zajęć dla Grupy Sportowej Pływaków AQUA ŻYRARDÓW  Zadanie dofinansowane budżetu Miasta Żyrardów

2. Zajęć dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2023”.  Zadanie dofinansowane budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki