Nasza działalność

Żyrardowskie Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników to organizacja, powstała w roku 2018. Od 2020 roku nasze Stowarzyszenie przejęło koordynowanie i prowadzenie zajęć Sekcji Sportowej Pływaków AQUA Żyrardów. Tym samym w 2020 roku udało się stworzyć dla blisko 100 osób warunki do uprawiania sportowego pływania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pragniemy, organizować różne inicjatywy promujące aktywne formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i umiejętności. Popularyzację w śród młodych ludzi zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej. Członkowie założyciele Żyrardowskiego Stowarzyszenia Pływaków i Ratowników to również założyciele i aktywni członkowie innych podmiotów , min. Żyrardowskie Powiatowe WOPR, OSP Żyrardów. Opracowując cele statutowe wykorzystaliśmy swoje wieloletnie doświadczenie w pracy instruktorów ratownictwa wodnego, instruktorów pływania, instruktorów Polskiej Rady Resuscytacji, Ratowników Wodnych, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Dzięki temu określiliśmy obszar działania uzupełniający inne organizacje.

Uwzględnić należy doświadczenie i umiejętności organizacyjne osób działających w imieniu ŻSPiR. Osoby te wielokrotnie uczestniczyły w pozyskiwaniu środków na realizacje zadań publicznych. Ponadto w latach 2018-2023 nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w organizacji i przeprowadzeniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży pn. MŁODZIEŻOWE OBOZY SPORTÓW WODNYCH oraz tematyczne półkolonie w mieście Żyrardów pn. Pływackie Półkolonie LATO/ZIMA

W roku 2022 Żyrardowskie Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników zorganizowało 3 edycje zawodów pływackich dla Grupy Sportowej Pływaków i Ratowników AQUA ŻYRARDÓW, w których udział wzięło 180 uczestników. W dniu 27.11.2022 oraz 29.10.2023 byliśmy organizatorami „Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Żyrardowa, w których udział wzięło każdorazowo ponad 150 zawodników. Współorganizowaliśmy zawody pn. „Rodzinne Mikołajkowe Zawody Pływackie”, które odbyły się 02.12.2022 oraz 03.12.2023

Nasza organizacja została dofinansowana: .

– 2020 rok – Prezydent Miasta Żyrardowa w ramach programu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2020. Realizowaliśmy zadanie publiczne pn. Organizowanie i koordynowanie zajęć z pływania oraz sportowego ratownictwa wodnego.

– 2020 roku – Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Realizowaliśmy zadanie publiczne pn. Dezynfekcja Przestrzeni Publicznych w celu zwalczania epidemii w związku z COVID-19.

-2021 rok – Prezydent Miasta Żyrardowa w ramach programu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2021. Realizowaliśmy zadanie publiczne pn. Organizowanie i koordynowanie zajęć „Sekcja Pływania Sportowego AQUA ŻYRARDÓW”.

– 2022 rok – Prezydent Miasta Żyrardowa w ramach programu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2022. Realizowaliśmy zadanie publiczne pn. Organizowanie i koordynowanie zajęć „Sekcja Pływania Sportowego AQUA ŻYRARDÓW”.

– 2022 rok – Ministerstwo Sportu i Turystyki: Zajęcia dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2022”.

– 2023 rok – Prezydent Miasta Żyrardowa w ramach programu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2023. Realizowaliśmy zadanie publiczne pn. Organizowanie i koordynowanie zajęć „Sekcja Pływania Sportowego AQUA ŻYRARDÓW”.

– 2023 rok – Ministerstwo Sportu i Turystyki: Zajęcia dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2023”

W roku bieżącym realizujemy zadania w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla zadania pn. Organizowanie i koordynowanie zajęć dla Grupy Sportowej Pływaków AQUA ŻYRARDÓW  Zadanie dofinansowane budżetu Miasta Żyrardów

2. Zajęć dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2024”.  Zadanie dofinansowane budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki